top of page

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jak nás můžete kontaktovat

 

Níže uvádíme naše kontaktní údaje pro případ, že v tomto dokumentu nenajdete odpovědi

na své otázky nebo nebudete některým z uvedených informací rozumět.

Telefon: +420 777 022 531

E-mail: info@lifestyle-services.com

Kontaktní adresa: Vinohradská 21 Praha 120 00

Proč osobní údaje zpracováváme a jek a kde je získáváme

Vaše osobní údaje získáváme pouze od Vás a to pouze v těchto případech:

 • Když se registrujete na našich webových stránkách.

 • Když provedete nákup na některé z našich webových prezentací za účelem doručení a plnění Vámi zakoupené služby.

 • Když zahájíte odběr novinek na některé z našich webových prezentací.

 • Při využívání našich služeb, nebo používání služeb našich partnerů.

 • Když se účastníte některé z našich soutěží, nebo s námi komunikujete.

Jaké osobní údaje od Vás získáváme

 • Jméno a Příjmení

 • Fyzická adresa

 • Ičo

 • E-mailová adresa

 • Telefonní číslo

 • Platební údaje (Potřebné při nákupu na našich webových prezentacích)

 • Doručovací údaje (Potřebné při nákupu na našich webových prezentacích)

Marketing a sdělení

Vaše kontaktní údaje využíváme také k tomu, abychom Vám mohli zasílat informace o nabídkách, které by Vás mohly zajímat.

Za tím účelem Vás budeme kontaktovat především prostřednictvím emailu, nebo SMS. Nastavení doručování marketingových zpráv můžete kdykoliv změnit a to především prostřednictvím naší e-mailové schránky zasláním žádosti

o vyřazení ze skupiny pro zasílání marketingových sdělení.

Jak dlouho uchováváme Vaše údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováme pouze tak dlouho, jak je nezbytné pro účely, které jsou uvedené výše, anebo tak dlouho, abychom dostáli zákonným požadavkům. Po uplynutí této doby osobní údaje vymažeme nebo anonymizujeme. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, trvá zpracování po dobu, kdy trvá náš oprávněný zájem. Proti zpracování Vašich osobních údajů, které probíhá na základě právního titulu oprávněného zájmu, můžete kdykoliv podat námitku.

Komu zpřístupníme Vaše osobní údaje

 • s partnerem, na jehož produkty nebo služby jste si prostřednictvím našich Služeb zakoupili voucher, a to výhradně proto, aby nám tento partner mohl za dané zboží nebo služby vystavit daňový doklad.

 • v závislosti na platební metodě, kterou se rozhodnete za Vaši objednávku zaplatit, v některých případech sdílíme Vaše údaje s poskytovatelem této platební metody.

 • s našimi dodavateli, především s osobami, které zajišťují dopravu Vašich objednávek, dále pak také s dodavateli IT, hostingových a marketingových služeb, s poskytovateli statistických, databázových a jiných softwarových nástrojů, a případně s jinými subjekty, které nám poskytují své služby.

 • Na základě právních předpisů můžeme být za určitých předpokladů povinni Vaše osobní údaje sdílet bez Vašeho souhlasu se třetími osobami (například s orgány činnými v trestním řízení atp.). Jedná se o naši zákonnou povinnost.

bottom of page