top of page

Kdo je správce sociálních sítí a proč není dobré ho poučovat o jeho práci


Správce sociálních sítí je osoba nebo tým, který se stará o správu a údržbu sociálních sítí jako jsou Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn a další.

Cílem správce sociálních sítí je poskytovat relevantní a aktuální obsah pro své publikum, budovat a udržovat komunitu, monitorovat a řešit komentáře a dotazy a pomáhat firmě nebo organizaci dosáhnout svých cílů.


Správce sociálních sítí by měl mít dobré znalosti marketingu a komunikace,

aby mohl efektivně komunikovat s publikem a dosahovat stanovených cílů. Dále by měl být dobře obeznámen se sociálními sítěmi a jejich nástroji, aby mohl využívat jejich možnosti

na maximum.


Správa sociálních sítí vyžaduje neustálou aktualizaci, proto je důležité, aby byl správce sociálních sítí schopen reagovat rychle na změny a nové trendy. Je také důležité,

aby se správce neustále vzdělával a rozvíjel své dovednosti, aby mohl pokračovat

v poskytování kvalitního obsahu a služeb svým klientům.


Řekněme si něco o tom, v čem dělá většina tu největší chybu. A to proč není dobré radit správci sociálních sítí, jak má dělat svou práci aby to vypadalo tak jak se to líbí Vám.


Správce sociálních sítí je odborník na svém poli, který má dostatečné zkušenosti a znalosti, aby efektivně vykonával svou práci. Nucení ho nebo ji k tomu, aby se učil novým způsobům, jak dělat jeho práci, může být zbytečné a dokonce i škodlivé.

Prvním důvodem, proč bychom neměli učit správce sociálních sítí jak má dělat svou práci, je skutečnost, že on nebo ona již má dostatečné zkušenosti a znalosti.

Správce sociálních sítí se věnuje této práci již delší dobu a má tak dostatečnou zkušenost s různými platformami, nástroji a metodami, které používá.


Dalším důvodem je, že nucení správce sociálních sítí k tomu, aby se učil novým způsobům,

jak dělat svou práci, může být zbytečné a dokonce i škodlivé. Pokud je správce sociálních sítí spokojen s tím, jak dělá svou práci a výsledky jsou dobré, není důvod ho nutit k tomu,

aby se učil novým způsobům, o kterých si myslíte, že jsou správné a že by měli fungovat. Navíc, pokud se správce sociálních sítí učí novým metodám, mohlo by to vést k tomu,

že se ztratí jistota v těch metodách, které zná a fungují mu dobře.


Existuje jedno jednoduché pravidlo, kterého se doporučiji držet pokud chcete aby správce sociálních sítí spravolal Vaše sociální sítě efektivně a zní takto:


Buďto může dělat svou práci podle toho jak chcete vy a jak si myslíte, že je to dobře,

nebo ji může dělat podle sebe a sociální sítě budou růst a vydělávat.


V závěru lze říct, že správce sociálních sítí je důležitá součást marketingu a komunikace

pro každou firmu nebo organizaci, která chce dosáhnout úspěchu v dnešním digitálním světě.

Takže nutit správci sociálních sítí své postupy, praktiky a rady je pro Vaše sítě i pro Vás

to nejhorší co můžete udělat.
Děkuji za pozornost.

Pavel Medynský

info@lifestyle-services.com

21 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page